Deso-Car-Care - Професионално пастиране на автомобили

Peugeot 307. Преди и след пастиране. Това е снимков материал към статията ми за първото пастиране при Десо.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
www.asterixworks.com ::