Deso-Car-Care - Професионално пастиране на автомобили

Peugeot 307. Преди и след пастиране. Това е снимков материал към статията ми за първото пастиране при Десо.

www.asterixworks.com ::