СТАТИИ

`начало`статии`


Оптимизация на памет- CS2

Когато разполагате с 1Gb RAM или повече, може да пипнете някои настройки, които да увеличат производителността на Photoshop CS2.


Photoshop CS2 притежава сложна система за управление на паметта. При наличие на RAM памет от гигабайт или повече, бихте могли да оптимизирате Photoshop CS2, така че да използва паметта по-ефективно.

Когато Photoshop CS2 обработва изображения, той ги разделя в паметта на малки блокове(tiles). По подразбиране максималният размер на един блок 132kb.

Какво е "Bigger Tiles" и как работи?

Bigger Tiles e модул(plug-in) за Photoshop, който увеличава размера на блоковете(tiles). Ако модулът е включен и настройката в "Memory and Image Cache" e между 261Mb и 1Gb, то големината на блоковете става 260kb. При настройка за ползване на повече от 1Gb памет, блоковете стават по 1Mb.

След като пуснете "Bigger Tiles" Photoshop се нуждае от повече време за обработка на всеки блок и това може да доведе до по-бавно изчертаване върху екрана, особенно при изображения или прилагане на ефекти. Времето за показване на цялото изображение намалява, защото блоковете са по-малко.

Как да включите "Bigger Tiles"?

  1. Изключете Photoshop, ако е стартиран.
  2. Намерете "~Bigger Tiles" на вашия компютър. По подразбиране се намира в: Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CS2/Plug-Ins/Adobe Photoshop Only/Extensions/Bigger Tiles
  3. Преименувайте файла като махнете знакът "~" отпред.
  4. Стартирайте Photoshop CS2.

Коментари

 
2000-2021© Asterixworks.com.Всички права запазени.